4 października 2014

Profil: Głosowe wybieranie numerów

Dziś mniej teorii, a więcej praktyki. Zajmiemy się profilem, który umożliwi głosowe wybieranie numerów kontaktów i inicjowanie połączenia głosowego. Niestety sam Tasker nie pozwoli zrealizować takiego profilu. Pomocne będą wtyczki AutoContacts i AutoVoice.
Profil ma za zadanie odnaleźć dany kontakt w książce adresowej, odczytać jego numery telefonów, zapytać użytkownika, na który numer chce zadzwonić i wywołać połączenie.

Wymagania

  • wtyczka AutoVoice w wersji płatnej
  • wtyczka AutoContacts w wersji płatnej
  • generator głosu Text-To-Speech, przykładowo IVONA lub Google TTS
  • do poprawnego działania profilu niezbędny jest porządek w książce adresowej tzn. numery telefonów muszą być opisane jako komórka, domowy lub służbowy

Wtyczka AutoVoice

Wtyczka AutoVoice, w wielkim skrócie, pozwala na uruchamianie tasków Taskera za pomocą komend głosowych. Dzięki niej możemy oprogramować głosowo praktycznie wszystkie funkcje telefonu lub tabletu. Do prawidłowego działania wtyczka wymaga połączenia z internetem.

Instalacja i konfiguracja

Wtyczkę AutoVoice można pobrać ze sklepu Google Play. Po instalacji i wykupienia wersji Pro pozostaje wybór sposobu uruchamiania komend głosowych. Najprostszym rozwiązaniem jest dodanie na pulpit skrótu Recognize.

Trochę wygodniejszym rozwiązaniem jest uruchamianie tego skrótu gestem co można osiągnąć stosując alternatywne launchery np. Nova Launcher

Wtyczka AutoContacts

Wtyczka AutoContacts daje dostęp Taskerowi do kontaktów z książki adresowej. Dzięki niej możemy dotrzeć do numerów telefonów kontaktu, do którego chcemy zadzwonić.

Instalacja i konfiguracja

Wtyczkę AutoContacts można pobrać ze sklepu Google Play. Po instalacji i wykupienia wersji Pro należy w konfiguracji wtyczki uruchomić opcję Force Refresh Contacts co pozwoli odczytać z książki adresowej dane wszystkich kontaktów.
Aby łatwiej wybierać głosowo kontakty dobrze jest najczęściej używanym nadać ksywki. Po naciśnięcie opcji Manage Contacts w konfiguracji wtyczki i przytrzymaniu dłużej wybranego kontaktu możemy nadać mu ksywkę (opcja Set Nickname). Przykładowo kontaktowi Jan Kowalski nadanie ksywki Janka pozwoli na wykonanie połączenia telefonicznego do tego kontaktu poprzez wypowiedzenie komendy zadzwoń do Janka zamiast zadzwoń do Jan Kowalski.

Opis wykonania

Kontekstem uruchamiającym profil jest State / Plugin / AutoVoice Recognized. W konfiguracji kontekstu należy zaznaczyć opcję Event Behavior oraz Use Regex natomiast w polu Command Filter wpisać zadzwoń do (?<contact>.+). Taki zapis oznacza, że wszystko co zostanie wypowiedziane po zadzwoń do zostanie przekazane do tasku profila w postacie zmiennej %contact.

W edycji tasku zaczynamy od akcji Plugin / AutoContacts. W konfiguracji akcji w polu Contact Name or Nickname wpisujemy %contact czyli każemy wtyczce wyszukać dane kontaktu, którego nazwę/ksywkę dostarczymy w komendzie głosowej.
Następnie sprawdzamy za pomocą akcji If czy zmienna %acnunmber (czyli przechowująca numer telefonu odnalezionego kontaktu) ma wartość. Jeśli nie za pomocą akcji Say informujemy użytkownika o błędzie. Akcja Say używa generatora głosu Text-To-Speech by tekst zamienić na mowę.

Następnie musimy użyć akcji Variable Split, które dzielą ciągi tekstowe na części tworząc zmienną typu macierz. Jako, że AutoContacts poszczególne wartości oddziela przecinkami to w akcji Variable Split jako separatora użyjemy właśnie przecinka.
Zmienne %acallnumbers (wszystkie numery telefonów danego kontaktu) i %acallnumbertypes (typy numerów telefonów) są zmiennymi macierzowymi i mogą zawierać wyniki pochodzące od więcej niż jednego kontaktu. Dlatego odczytujemy tylko pierwsze rekordy podając parametr 1 lub (1).

Kolejnym krokiem jest przekazanie do zmiennej %index pozycji, na której znajdują się poszczególne typy numerów telefonów. W przypadku telefonu komórkowego będzie to %acallnumbertypes1(#?Komórka). Dalej za pomocą wyznaczonej wartości przekazujemy do zmiennej %komórka numer telefonu komórkowego za pomocą składni %acallnumbers1(%index1). Następnie powtarzamy te operacje dla telefonu domowego oraz służbowego.
Należy pamiętać, że w różnych wersjach producenckich systemu Android inaczej mogą być oznaczane typy numerów telefonów. W przypadku "czystego" Androida oraz wszelkich wersji bazujących na AOSP/CM będzie to odpowiednio: Komórka, Służbowy, Domowy. Jeśli w danym systemie oznaczenie te są inne (przykładowo w telefonach Samsunga numer telefonu komórkowego opisywany jest jako Komórkowy) należy zmienić je w akcjach numer 8, 11 i 14.
Kolejnym krokiem jest połączenie numerów telefonów ze zmiennych %komórka, %dom, %praca (pod warunkiem, że mają wartości) oddzielonych przecinkami do zmiennej %telefony za pomocą akcji Variable Set z zaznaczoną opcją Append. Teraz możemy zamienić tą zmienną w macierz i ilość jej elementów przekazać do zmiennej %index.

Jeśli wartość %index ma wartość 1 czyli kontakt ma tylko jeden numer telefonu za pomocą akcji Call wywołujemy połączenie głosowe pod dany numer.
Jeśli zmienna %index ma wartość większą od 1 za pomocą akcji Say pytamy użytkownika, na który numer ma być wykonane połączenie. Odpowiedź głosową rejestrujemy akcją AutoVoice Recognize, która trafia do zmiennej %avcomm. Następnie wywołujemy akcję Call pod wybrany numer w zależności od zawartości tej zmiennej.

I to już koniec. Profil gotowy. Na zrzutach ekranu powinien on wyglądać następująco:

Aby w przyszłości AutoContacts miał dostęp do dodanych i zmienionych kontaktów należy stworzyć profil, który będzie odświeżał dane wtyczki. U mnie taki profil uruchamia się codziennie o drugiej godzinie w nocy pod warunkiem podłączneia telefonu do ładowarki. W tasku tego profilu należy dodać akcję AutoContacts z zaznaczoną opcją Refresh.

Rozpisany profil

Profile: Zadzwoń do (195)
State: AutoVoice Recognized [ Configuration:Event Behaviour: true Command: "zadzwoń do (?<contact>.+) (regex)" ]
Enter: Anon (196)
A1: AutoContacts [ Configuration:Contact Name or Nickname: %contact Package:com.joaomgcd.autocontacts Name:AutoContacts Timeout (Seconds):1000 Continue Task After Error:On ]
A2: If [ %acnumber !Set ]
A3: Say [ Text:Nie znaleziono kontaktu %contact Engine:Voice:default:default Stream:5 Pitch:5 Speed:5 Respect Audio Focus:On Network:Off Continue Task Immediately:Off ]
A4: Stop [ With Error:Off Task: ]
A5: End If
A6: Variable Split [ Name:%acallnumbers1 Splitter:, Delete Base:Off ]
A7: Variable Split [ Name:%acallnumbertypes1 Splitter:, Delete Base:Off ] <komórka>
A8: Variable Set [ Name:%index To:%acallnumbertypes1(#?Komórka) Do Maths:Off Append:Off ]
A9: Variable Split [ Name:%index Splitter:, Delete Base:Off ] If [ %index !~ 0 ]
A10: Variable Set [ Name:%komórka To:%acallnumbers1(%index1) Do Maths:Off Append:Off ] If [ %index !~ 0 ] <praca>
A11: Variable Set [ Name:%index To:%acallnumbertypes1(#?Służbowy) Do Maths:Off Append:Off ]
A12: Variable Split [ Name:%index Splitter:, Delete Base:Off ] If [ %index !~ 0 ]
A13: Variable Set [ Name:%praca To:%acallnumbers1(%index1) Do Maths:Off Append:Off ] If [ %index !~ 0 ] <dom>
A14: Variable Set [ Name:%index To:%acallnumbertypes1(#?Domowy) Do Maths:Off Append:Off ]
A15: Variable Split [ Name:%index Splitter:, Delete Base:Off ] If [ %index !~ 0 ]
A16: Variable Set [ Name:%dom To:%acallnumbers1(%index1) Do Maths:Off Append:Off ] If [ %index !~ 0 ]
A17: Variable Set [ Name:%telefony To:komórka, Do Maths:Off Append:Off ] If [ %komórka Set ]
A18: Variable Set [ Name:%telefony To:dom, Do Maths:Off Append:On ] If [ %dom Set ]
A19: Variable Set [ Name:%telefony To:praca, Do Maths:Off Append:On ] If [ %praca Set ]
A20: Variable Split [ Name:%telefony Splitter:, Delete Base:Off ]
A21: Variable Set [ Name:%index To:%telefony(#) Do Maths:Off Append:Off ]
A22: If [ %index = 1 ]
A23: Call [ Number:%komórka Auto Dial:On ] If [ %komórka Set ]
A24: Call [ Number:%dom Auto Dial:On ] If [ %dom Set ]
A25: Call [ Number:%praca Auto Dial:On ] If [ %praca Set ]
A26: Else
A27: Say [ Text:Na który numer %acname chcesz zadzwonić: %telefony Engine:Voice:default:default Stream:3 Pitch:5 Speed:5 Respect Audio Focus:On Network:Off Continue Task Immediately:Off ]
A28: AutoVoice Recognize [ Configuration: Voice command without headset Command: "all" Package:com.joaomgcd.autovoice Name:AutoVoice Recognize Timeout (Seconds):120 ]
A29: Call [ Number:%komórka Auto Dial:On ] If [ %avcomm ~ *komórka* ]
A30: Call [ Number:%dom Auto Dial:On ] If [ %avcomm ~ *dom* ]
A31: Call [ Number:%praca Auto Dial:On ] If [ %avcomm ~ *praca* ]
A32: End If

Profile: Odświeżanie kontaktów (197)
Time: 02:00
State: Power [ Source:AC ]
Enter: Anon (198)
A1: AutoContacts [ Configuration:Refresh: true Package:com.joaomgcd.autocontacts Name:AutoContacts Timeout (Seconds):1000 ]

Pobieranie profilu

Profil Głosowe wybieranie połączenia telefonicznego [Tasker 4.5u1]